Cập nhật trọn bộ tài liệu ôn thi toeic 2019

0
30

(Lưu về học dần)

Bắt đầu từ 06/2019, những bạn muốn thi TOEIC sẽ cần phải làm quen với dạng đề mới, dưới đây là tổng hợp những bộ đề có format mới nhất, giúp team tự học ôn thi cực kì hiệu quả.

50 BỘ ĐỀ TOEIC FULL 200 CÂU:
https://anhletoeiccaptoc.com/…/tai-lieu-toeic-mien-phi-econ…

https://anhletoeiccaptoc.com/…/tai-lieu-toeic-mien-phi-econ…

https://anhletoeiccaptoc.com/…/tai-lieu-toeic-mien-phi-econ…

https://anhletoeiccaptoc.com/…/tai-lieu-toeic-mien-phi-econ…

https://anhletoeiccaptoc.com/…/tai-lieu-toeic-mien-phi-econ…

BÀI GIẢI CHI TIẾT TOEIC LISTENING:
https://anhletoeiccaptoc.com/…/chi-tiet-bo-de-thi-toeic-lis…

BỘ GIẢI CHI TIẾT 500 CÂU TOEIC PART 5:
https://anhletoeiccaptoc.com/…/cap-nhap-tong-hop-thi-part-5…

https://anhletoeiccaptoc.com/…/ebook-cp-nhp-80-cu-hi-part-5…

https://anhletoeiccaptoc.com/…/tng-hp-thi-toeic-part-5.html…

BỘ GIẢI CHI TIẾT PART 6 TOEIC READING:
https://anhletoeiccaptoc.com/…/b-gii-chi-tit-thi-toeic-part…

BỘ GIẢI CHI TIẾT PART 7 TOEIC READING:
https://anhletoeiccaptoc.com/…/ebook-cp-nhp-48-cu-hi-part-7…

BỘ TỪ VỰNG TOEIC 2019:
https://anhletoeiccaptoc.com/…/luyen-thi-toeic-cap-toc-500-…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here